In het kader van ‘EARLY MUSIC — LAST MINUTE’:

Zo 23 juni 2024 - 16u30
CONCERT OPGENOMEN DOOR DE NEDERLANDSE CONCERTZENDER
In de Begijnhofkerk Sint Elisabeth (Brugge, BE)

VIOLONCELLO VOOR VREDE MET LUCIA SWARTS.
BART STOUTEN interviewt GERARD BODIFEE over zijn nieuwste boek.

INTERNATIONAAL GERENOMMEERD, ‘eerste cellist’ NEDERLANDSE BACHVERENIGING, gekend van ALL OF BACH/ in de sporen van PABLO CASALS & ROSTROPOVITCH: 3 CELLO SUITES van BACH & 3 RICERCARS van GABRIELLI/ wordt opgenomen door NEDERLANDSE CONCERTZENDER/ INTERVIEW door BART STOUTEN, gekend van KLARA, met GERARD BODIFEE, gewaardeerd ASTROFYSICUS, FILOSOOF & AUTEUR, over zijn NIEUWSTE BOEK ‘OORLOG: HOELANG NOG’/ STARTSCHOT voor VREDE! 

PROGRAMMA

CONCERT OPGENOMEN DOOR DE NEDERLANDSE CONCERTZENDER

in de Begijnhofkerk Sint Elisabeth (Brugge, BE)

VIOLONCELLO VOOR VREDE MET LUCIA SWARTS.
BART STOUTEN interviewt GERARD BODIFEE over zijn nieuwste boek.

LUCIA SWARTS, INTERNATIONAAL GERENOMMEERD, ‘eerste cellist’ van de NEDERLANDSE BACHVERENIGING, gekend van ALL OF BACH, voert u mee in de sporen van PABLO CASALS & ROSTROPOVITCH!

Ze vertolkt 3 iconische CELLO SUITES van BACH & 3 adembenemende RICERCARS van GABRIELLI. Het concert wordt opgenomen door de NEDERLANDSE CONCERTZENDER!

Maar voorafgaand is er BART STOUTEN, gekend van KLARA, die GERARD BODIFEE, gewaardeerd ASTROFYSICUS, FILOSOOF & AUTEUR, INTERVIEWT over zijn NIEUWSTE BOEK ‘OORLOG: HOELANG NOG’.

STARTSCHOT voor VREDE!

Gezellig samen-zijn in Restaurant De Koetse volgt, voor wie dat wenst.

VIOLONCELLO VOOR VREDE MET LUCIA SWARTS. BART STOUTEN interviewt GERARD BODIFEE

Op zondag 23 juni, in de BEGIJNHOFKERK te BRUGGE, werelderfgoed van de UNESCO, speelt de INTERNATIONAAL GERENOMMEERDE LUCIA SWARTS, in de sporen van PABLO CASALS & ROSTROPOVITCH: VIOLONCELLO VOOR VREDE.

Hij (Gerard Bodifee) gunt zich weinig rust, maar is overtuigd van wat hij moet doen, dringend. Een stem laten horen, een tegenstem, krachtig, overtuigd.

Lucette Verboven —  

Februari 2024, in het woord vooraf van ‘Oorlog: hoelang nog’, p. 8, auteur G. Bodifee, uitgeverij Ertsberg, 2024.

***

Lucia’s uitvoering van Bachs eerste Cello Suite voor ALL OF BACH, die u hier kan bekijken en beluisteren, telt inmiddels 3,3 MILJOEN VIEWS en 55000 LIKES

lucia swarts

Eerste cellist Nederlandse Bachvereniging.
Docent moderne en historische cello Koninklijk Conservatorium, Den Haag.
Ze werkte met de grootste barokspecialisten als Gustav Leonhardt, Frans Brüggen, Sigiswald Kuijken, René Jacobs…

Lucia Swarts geeft ons een gulle Bach op darmsnaren en een leven vol ervaring in de muziek van de Köthener tovenaar.

— Siebe Riedstra —  

Lucia Swarts studeerde bij Anner Bijlsma aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag en behaalde in 1982 haar diploma `uitvoerend musicus`. In datzelfde jaar gaf ze een recital in de kleine zaal van het Concertgebouw als winnaar van de serie `new Vintage`.

Lucia speelt sinds 1983 als eerste celliste mee in het orkest van de Nederlandse Bachvereniging. Van 1982 tot 2018 speelde ze mee met het Asko/Schoenberg Ensemble.

Naast solistische optredens speelt ze mee met het Residentie Bach Ensemble en Tulipa Consort.

Ze geeft hoofdvak cello en kamermuzieklessen aan studenten van zowel de klassieke als de barokafdeling van het Koninklijk Conservatorium en heeft daar ook de jong talent cellisten onder haar hoede.Van Lucia verschenen meerdere solo CD`s. In 2019 is bij het label Challenge Classics een nieuwe dubbel-CD uitgekomen met de zes cello solo suites van J.S. Bach.

Bron: website Nederlandse Bachvereniging

Op het moment dat ’s avonds de poorten van het drukbezochte Begijnhof sluiten, heerst er zo een rust en sereniteit…
Meer prachtige sfeerfoto’s en uitleg vind je op www.visitbruges.be. 

Pour que la paix revienne dans le monde, il faudrait que le sacré renaisse dans le cœur des hommes.

— Sandrine Fillassier —  

Het ‘Prinselijk Begijnhof Ten Wijngaarde’ met witgeschilderde gevels en verstilde kloostertuin werd gesticht in 1245. In dit stukje werelderfgoed leefden vroeger begijnen, geëmancipeerde vrouwen die weliswaar leek waren, maar er toch een vroom en celibatair leven op na hielden. Al eeuwenlang wordt het Brugse begijnhof ononderbroken bewoond. Vandaag wonen er enkele zusters van de Orde van Sint-Benedictus, enkele zuster van de Orde Sint Vincentius A Paulo en alleenstaande Brugse vrouwen.

Bron: website visitbruges.be

Het CONCERT wordt OPGENOMEN en naderhand uitgezonden door de NEDERLANDSE CONCERTZENDER (website) die ook pas GENOMINEERD werd voor de prestigieuze Nederlandse radioprijs de ZILVEREN REISZMICROFOON!

LEO AUGUST DE BOCK en zijn team begonnen met de opnames van live-concerten in België voor het programma CONCERTZENDER LIVE. Recent maakt hij ook het programma L’ ESPRIT BAROQUE, volledig gewijd aan de OUDE MUZIEK, waarvan u hier een episode kan beluisteren, met het Flanders Recorder Quartet. Alle themakanalen Oude Muziek van de Nederlandse Concertzender vindt u hier.

Leo De Bock maakte  reportages maken voor Terloops en  NV De Wereld. Verschillende van zijn documentaires werden internationaal bekroond. Voor zijn reportage over ‘De Doem van de Dam’, over de menselijke en milieugevolgen van de bouw van de Drieklovendam op de Yangtzerivier in China, werd hij wereldwijd tien keer onderscheiden. Leo De Bock werd daarna achtereenvolgens netmanager van Canvas en Ketnet, hoofdredacteur van de televisienieuwsdienst van de VRT, hij leidde een productiehuis en was ook woordvoerder van de Minister van Justitie in de woelige periode van het Fortis débacle. Hij richtte in 2004 COMmMEDIA op, een vennootschap gespecialiseerd in communicatie en media. Leo De Bock is ook professioneel fotograaf.​

LUCIA SWARTS, voormalig leerling van ANNER BIJLSMA, ‘EERSTE CELLIST’ van de wereldbekende NEDERLANDSE BACHVERENIGING, voert u op onweerstaanbare wijze mee in de ritmische, dansante en pure schoonheid van DRIE ICONISCHE CELLO SUITES van BACH. Deze worden telkens voorafgegaan door een meesterlijk RICERCAR van GABRIELLI (ca. 1651 — 1690), die als eerste polyfone solostukken voor cello componeerde.

Ja, VREDE volgt uit het SAMENSPEL van VERSCHEIDENHEID en MEERSTEMMIGHEID!

Lucia Swarts koos ervoor om op haar JOHANNES CUYPERS CELLO te spelen uit 1767. Johannes Theodorus Cuypers (1724-1808) is de belangrijkste bouwer van strijkinstrumenten uit de 2de helft van de 18e eeuw in Nederland. Hij werkte ongeveer 50 jaar in Den Haag.

Zoals collega Siebe in zijn recensie opmerkte: “Swarts legt in simpele bewoordingen en raakgekozen voorbeelden beter uit waar het wezen van deze muziek over gaat dan vele pagina’s geschreven tekst. Vooral haar motto ‘harmonie kost tijd’ zal voor veel mensen een eye-opener zijn.

Het komt er in het kort op neer dat je in de Prélude van de Eerste Suite de eerste aangestreken toon, de grondtoon, een nanoseconde langer vast houdt om de harmonie de tijd te geven zich te ontvouwen.

 Nu weten kenners natuurlijk al lang dat zoiets in de praktijk heel gewoon is, maar Swarts laat ook even horen hoe men dat nog niet zo lang geleden speelde, en dan hoor je toch ineens hoeveel rek er in een interpretatie kan zitten.”

— Siebe Riedstra —  

***

Bekijk hier de YouTube video met het interview met Lucia Swarts voor All of Bach over BWV 1007.

***

Six Suites for Violoncello Solo van J.S. Bach (CC 72784)

Swarts cellospel is van grote schoonheid, waarin een belangrijke plaats is ingeruimd voor diepzinnige exploraties.

Wat dit laatste betreft is de vijfde suite zeker de meest verheven toetssteen en dan is dit grandioze wisselspel tussen licht en schaduw binnen de strikt gehouden barokke contouren ronduit overweldigend.

Wie had overigens anders verwacht van deze vroegere leerlinge van Anner Bijlsma (die eveneens voor een uitmuntende vertolking in de inmiddels ‘authentieke’ traditie zorgde)?

Bovendien hoef ik slechts haar zes eerdere, eveneens sublieme uitvoeringen op cd in herinnering te roepen van cellosonates en celloconcerten van Italiaanse componisten, naast negentiende-eeuwse stukken voor cello en piano, met als voorlaatste cd ‘The Italian origins of the violoncello’.

Maar net zo belangrijk als het esthetische karakter van dit spel is haar benadering van deze unieke muziek: zonder gekunsteld expressieve omwegen, maar vloeiend gefraseerd, ritmisch gekruid dansant (het betreft immers barokke dansvormen!) en bovendien een fijnzinnig oor voor de ontwikkeling van de harmonische onderbouw (waar de toehoorder heel veel plezier aan kan beleven).

Het retorische discours ontvouwt zich zo vanzelfsprekend dat alle aandacht uitgaat naar de muziek en niet naar de vertolkster.

Bron: CD-recensie Opus Klassiek.

The Italian Origins of the Violoncello (7 Mountain Records)

De BAROKKE BEGIJNHOFKERK, toegewijd aan Sint Elisabeth, geklasseerd als WERELDERFGOED van de UNESCO, is niet alleen de Cello Suites van Johann Sebastian Bach waardig, en 3 meesters elk op hun domein zoals Lucia Swarts, Gerard Bodifee en Bart Stouten… maar ademt ook de DIEPE RUST en VREDE uit, die voelt als ‘thuis’ komen… en is dan ook een ideale gezegende plek om onze vredeswensen te laten uitvliegen… een wens die diep in elke mens leeft…

Wanneer de vrede om een of andere reden onrechtvaardig lijkt, denk dan niet dat zij een verkwisting is, maar dat men voor die prijs de vrede koopt.

— Erasmus —  

 

Wat hij schrijft, moet worden gelezen, worden gehoord, verder worden verteld. Omdat het groter is dan hij.

— Lucette Verboven —  

Februari 2024, in het woord vooraf van ‘Oorlog: hoelang nog’, p. 8, auteur G. Bodifee, uitgeverij Ertsberg, 2024.

MAAR, MÉÉR NOG! Om 16u30 interviewt BART STOUTEN, gekend en erg geliefd van zijn tijd bij KLARA, gedurende een half uur, niemand minder dan GERARD BODIFEE over zijn PAS VERSCHENEN BOEK ‘OORLOG: HOELANG NOG’ (2024, Ertsberg). ONTHULLEND! Over de waanzin van oorlog, over hoe de roep naar vrede kan versterkt worden, en HOE U DAAR EEN ROL IN KAN SPELEN!

Flaptekst boek:

Over oorlog wordt veel gesproken, maar te weinig nagedacht. Beoordeeld naar de aangerichte schade, de omvang van het veroorzaakte leed en de eraan verbonden morele schuld, is oorlog het grootste kwaad op aarde. Daaruit volgt dat geen enkel humaan doel oorlog kan rechtvaardigen.

Een oorlog is geen ongelukkig natuurverschijnsel dat ons overkomt, wel een calamiteit die het resultaat is van bewuste voorbereidingen en beslissingen. Waarom doen we dat? Waarom zijn we bereid voor het goede dat we willen bereiken, te betalen met mensenlevens in onbeperkte aantallen? Is een mensenleven niet het hoogste goed? Dat zijn vragen die in alle scherpte gesteld moeten worden, ook als er geen gemakkelijke antwoorden zijn. Bestaat er dan geen rechtvaardige oorlog, geen recht op zelfverdediging? Het oordeel daarover moet steunen op algemene principes van moraliteit en redelijkheid, en rekening houden met de lessen die de geschiedenis ons geleerd heeft.

Oorlog als middel om internationale conflicten uit te vechten, moet als mogelijkheid uiteindelijk uitgesloten worden. Vrede vergt zelfbeheersing.

In ‘Oorlog: hoelang nog?’ doet Gerard Bodifee concrete voorstellen om ons oorlogsinstinct onder controle te brengen.

Hier kan u het boek bekijken en kopen.

Grootmachten hebben de neiging alsmaar groter te willen worden, en dat houdt in dat ze niet steeds bereid zijn om de grenzen of invloedsferen van andere mogendheden te erkennen. Daardoor voelt iedereen zich onveilig.

— Gerard Bodifee —  

Uit: Oorlog: hoelang nog, p. 181.

GERARD BODIFEE is een BEKEND en ERG GEWAARDEERD ASTROFYSICUS, FILOSOOF, ESSAYIST en COLUMNIST, AUTEUR van een twintigtal boeken over onderwerpen die aan wetenschap, filosofie en religie raken. Hieronder vindt u een overzicht van al zijn boeken en zijn 2 meest recente boeken, naast ‘Oorlog: hoelang nog.’

Over tijdelijkheid en eeuwigheid

Vragen over de aard en de oorsprong van de tijd worden al lang gesteld. Fundamentele ideeën kwamen op bij antieke denkers en nadien leverde vooral de moderne natuurkunde verrassende inzichten op. Tijd is echter niet alleen een dimensie van de wereld, maar ook een manier van beleving van de wereld. De tijd als opeenvolging van momenten, als een leven tussen verleden en toekomst is een ervaring van de onvolkomenheid van het bestaan. Een bestaan in de tijd is een bestaan van voortdurend loslaten, vergeten, afwachten, niet-weten. Kortom, een ‘zijn’ dat ook een ‘niet-zijn’ is. Wanneer het bestaan tot volkomenheid komt, is er geen tijd meer. Nu is de tijd nog, want er is verandering en evolutie. Maar juist binnen die evolutie ontwikkelen zich de mentale vermogens van geheugen en vooruitzicht waardoor verleden en toekomst steeds meer in het heden aanwezig zijn. Zo ontstaat uiteindelijk een allesomvattend ‘nu’ en bevrijdt het bestaan zich van zijn tijdelijkheid en vergankelijkheid.

Davidsfonds uitgeverij, Leuven
2012
248 blz.

Kan ik doen wat ik wil? En kan ik willen wat ik wil? Wie zichzelf kent, weet het antwoord. Natuurlijk heb ik een vrije wil en kan ik doen wat ik wil zolang niets of niemand mij dwingt. Toch ontkennen tal van hedendaagse wetenschappers het bestaan van een vrije wil omdat zij menen dat de natuurwetten het menselijk gedrag determineren. Aan die ontkenning zijn dramatische consequenties verbonden. Welke verantwoordelijkheid draag ik nog als mijn handelingen alleen maar de effecten van blinde moleculaire processen zijn? Hoe zouden we de misdadiger nog iets kunnen verwijten? Hij handelde immers onvrijwillig. Een humane samenleving op deze basis inrichten is onmogelijk. In het dagelijkse leven blijven we hoe dan ook kiezen en beslissen.

Over deze kwestie woedt al eeuwenlang een discussie. Gerard Bodifee verkent de cruciale momenten die het debat blijvend inspireerden. Zo komen onder meer de opvattingen van Spinoza, Kant, Schopenhauer en de moderne natuurkunde aan bod. Ondanks al deze wijsheid en wetenschap is het wonderlijk dat het debat nog steeds niet is beëindigd. Hebben we een vrije wil? Het antwoord vinden we in onze dagelijks leven.

Verschenen: 2019
Uitgeverij Sterck & De Vreese

Geboren in 1946, geniet ik al vele jaren van het bestaan.

Vanaf mijn tiende was ik gefascineerd door de sterren en voelde ik een religieuze bewogenheid. Die zijn allebei gebleven, maar niet onveranderd.

Ik studeerde scheikunde en natuurkunde aan de universiteiten van Antwerpen, Gent en Brussel. In 1985 promoveerde ik tot doctor in de wetenschappen, specialisatie astrofysica, aan de Vrije Universiteit Brussel op een proefschrift over de evolutie van galaxieën.Ik heb gewerkt in de industrie, in het onderwijs, in wetenschappelijke instellingen en in de media. Op dit ogenblik ben ik zelfstandig auteur. 

Mijn belangstelling gaat vooral uit naar de fundamentele problemen van de natuurkunde en naar de filosofische vragen die het leven oproept. Ik heb een grote bewondering voor het verschijnsel mens, volgens elke maatstaf de meest fascinerende levensvorm op aarde. In de mens ontwaken de bewustzijnsvormen die de richting bepalen van de evolutie van het leven op onze planeet.

In 1999 richtte Gerard het Huis voor Filosofie op, samen met Lucette Verboven, zijn vrouw. In het kader van dit Huis voor Filosofie geeft hij cursussen, lezingen en studiedagen. Hij publiceerde een twintigtal boeken over onderwerpen op het domein waar wetenschap, filosofie en religie elkaar raken.

Huis voor de Filosofie is ook haar geliefkoosd project, dat blijft intrigeren.

In 2004 werd het omgevormd tot een een v.z.w. die met haar activiteiten wil bijdragen tot de ontwikkeling van een mens- en wereldbeeld waarin het rationele denken, de humane aspiraties en het religieuze gevoel geïntegreerd zijn. De grondslag waarop al onze activiteiten steunen, is de overtuiging dat de evolutie van het leven op aarde een voortzetting kent in de geschiedenis van de mensheid, en dat het creatieve humane initiatief gericht is op een vervolmaking van de wereld, de geestelijke en de materiële.

Bezoek de website van Huis voor filosofie.

Televisie-interviews, boeken en een film. In de loop van mijn reizen ontving ik, Lucette, zovele ideeën van mijn gasten, die niet verloren mogen gaan. Ik verzamelde mijn gesprekken en quotes van schrijvers, wetenschappers, monniken, musici zoals Jordi Savall, Sofia Gubaidulina, Paulo Coelho, Timothy Radcliffe, Anselm Grün, Louis Dupré, Shigeto Oshida, Willigis Jäger, Mary McAleese, Thomas Keating….
Mensen die vanuit hun studeerkamer, of vanuit hun actieterrein mij toelieten tot hun eigen leven.

— Lucette Verboven —

Neem zeker ook een kijkje op de website van Lucette Verboven.

***

Moge Gerards nieuwste boek OORLOG: HOELANG NOG, het interview met hem door Bart Stouten en onze vredeswensen, het STARTSCHOT zijn voor VREDE!

(…) In een democratie die naar behoren functioneert, wordt elk militair ingrijpen in binnenlandse aangelegenheden, zelfs bij ernstige verstoringen van de openbare orde, principieel afgewezen. Dat een dergelijke terughoudendheid ook zou gelden voor verstoringen van de buitenlandse orde, blijft voorlopig een onvervulde droom.

— Gerard Bodifee —  

Uit: Oorlog: hoelang nog, p 263-264.

STOUTEN is bekend als AUTEUR (22 bundels) en werkte mee aan meer dan 10.000 UITZENDINGEN als RADIOPRODUCENT & -PRESENTATOR voor de VRT en Klara. Hij is erg gekend en nog meer geliefd bij alle liefhebbers van klassieke muziek, vooral als de voormalige warmhartige stem van het dagelijkse vooravondprogramma DE TUIN VAN EDEN (2000-2010) en van zijn legendarische, voormiddag vullende, KLASSIEK LEEFT (2013-2021) op Klara.

Bart Stouten

In 2013 werd zijn bundel ‘Kersen eten om middernacht‘ bekroond met de ‘Grote Inktslaaf Literatuurprijs’. In Roeselare mocht hij in 2021 de ‘Zilveren Rodenbachpen‘ in ontvangst nemen. Deze pen is een onderscheiding van de Stad Roeselare waarmee men voorname dichters wil eren en uitnodigen om een rol op te nemen in de samenleving om de poëzie in het hart van de mensen te brengen!

Taal is troost.
Omdat ze benoemt.
Omdat ze uitdrukking geeft aan dingen die er zijn, maar soms ook niet zijn.
Taal maakt aanwezig.
Taal is wondere evocatie.

Omdat ze de verbeelding een stem geeft. En in die stem veel intenser klinkt,
Echter, geloofwaardiger, dan in de kreten van de werkelijkheid die ons omringt.

— Bart Stouten in ‘Autocue voor Lockdown’ —  

 

Nadien volgt een MEET-AND-GREETS waarbij ook Gerard Bodifees nieuwste boeken te verkrijgen zijn, naast CD’s van Lucia Swarts en een selectief aanbod van Bart Stoutens bundels.

Langer nagenieten kan tijdens de gezellige MEET-AND-EAT* in aanwezigheid van Gerard Bodifee & Bart Stouten in restaurant De Koetse (op 700 m). Een restaurant, met heel verzorgde heerlijke klassieke gerechten in een sfeervol kader, vlakbij het Simon Stevinplein te Brugge.

Hier kan u reeds een blik werpen op de menu.

Ontdek de smaak van de overheerlijke klassieke gerechten in dit historische pand uit 1681!

Restaurant De Koetse (1681)

Op maandag 1 april 2024 is De Koetse terug open gegaan, overgenomen van Piet en Ann, nu in goede handen van de familie Sunar die met passie, vreugde en glimlach haar klanten te vreden wenst te stellen!

De hele familie Sunar, kent het restaurant door en door vermits hun zoon Bibas al zes jaar in de keuken van De Koetse stond. De kaart en het aanbod bleven vrijwel ongewijzigd. Een heel lekkere en verzorgde klassieke keuken!

Open 7/7 van 12:00 tot 14:30 /18:00 tot 22:00​

website De Koetse

Bart Stouten is iemand die mensen op sleeptouw neemt naar zijn wereld van beleving. Hij voelt dingen aan en haalt ze op fijnzinnige wijze uit zijn diepste binnenste naar boven om ze door middel van woorden in het hart van lezer en luisteraar te planten.

Knopskaya —  

 
Bart Stouten

POËZIE 
1988: Het Engram, over de sporen van een liefde in het geheugen, zoals ze blijven en weer gewist worden. 
1992: Elegie van de Transkaroo, geschreven tijdens een reis dwars door Zuid-Afrika, na een ontmoeting met enkele van de laatste San. 
2002: Sapporo blues – kimi ga hoshii (ill. Rainier Boidin). Een poëtische zandloper. Zand van woorden stroomt van verleden naar heden in een zoektocht naar volmaakte liefde. 
2004: De wijsheid van de wind, een spirituele terugblik op de vroege dood van Stoutens vader. 
2006: Happy Christmas, Happy New York, een poëtisch dagboek met kleine valstrikjes. 
2009: Een Boek van Tijd, waarin Stouten afscheid neemt van de halve eeuw die achter hem ligt. 
2011: Tussen dood en herleven, poëzie in de stijl van een filmscenario, met veel dood verborgen in het leven. 
2012: Offenes Herz. World Internet Books. Leben. Die Schichten einer Zwiebel pellen. Saure Tränen heulen und den Täter suchen.  
2013: Ongehoorde Vragen, vol bang makende, intimiderende, destabiliserende vragen waarop een taboe rust. 
2013: Liefdespijn van Starbucks tot rotswoestijn – Uitgeverij De Contrabas. De onherbergzaamheid van de Namib-woestijn uitgespeeld tegen het spiritueel vacuüm in het (ooit rijke, maar nu verarmde) Avondland. 
2015: Van fooi tot bankgeheim, rond de vraag: hoe ziet je innerlijke wereld eruit als er in termen van winst en verlies wordt gedacht?  
2016: Middelheim live, bundel over de complexe relatie tussen beelden en verzen. 
2018: Onder de avondklok van de liefde, een handgeplukte selectie van meer dan vijftien jaar dichterschap, met een afdeling nieuwe gedichten: Mobieltje met kapitein Haddock 
2020: Redding nabij, een bundel met muziekgedichten. 
2021: Bunkers, een prozagedicht waarin verleden, heden, droom en werkelijkheid elkaar ontmoeten rond een lockdown en heelkundige ingreep. 
2023: Autocue voor lockdown, een prozagedicht waarin het bewustzijn zichzelf en het geweten begluurt.  

PROZA 
1980: Eenvoud en essentie. Over de magie van een akkoord, de teloorgang van geluk, de onvermoede kracht van kunst. 
1990: Nachtboek. Dagboek van een jonge academicus, waarin deze terugblikt op zijn problematische jeugd  
2009: Het ware Eden – Uitgeverij Averbode. Een spiritueel dagboek. 
2010: Beminde Eilanden – Uitgeverij Averbode. Hierin verkent Stouten met literaire teksten door hem geliefde verre eilanden. 
2013: Kersen eten om middernacht – Uitgeverij De Bezige Bij. Het boek bevat Stoutens muzikale herinneringen en werd in Nederland bekroond met de Grote Inktslaaf Literatuurprijs 2013 
2015: Bidden om verboden vruchten – Uitgeverij Vrijdag. Stoutens eerste roman over zijn jeugdjaren in Borgloon en Oostende. 
2017: Het huilt voor jou – Uitgeverij Vrijdag. Stoutens Syriëroman. 
2017: Over Bach – Uitgeverij Vrijdag. Literair essay. Waarin we Bach leren kennen zoals Stouten hem kent en bemint.  
2019: Liefde en andere overvloed – Uitgeverij Vrijdag. Roman over een stalking en het lot van een Oegandese vluchteling. 
2021: Over Proust en Beckett – Uitgeverij Vrijdag. Literair essay. Met elementen uit Stoutens jarenlange correspondentie met Becketts maîtresse Barbara Bray. 
2022: Lissabon, een droomwandeling – Uitgeverij Vrijdag. Slotdeel van de essay-trilogie. Een apologie van de poëzie in een droomtekst vol verbeelding, die ook een ‘droomwandeling’ door Lissabon is.  
2023: De stem van Adriaen – Uitgeverij Roer. Polyfonist Adriaen Willaert blikt vooruit naar zijn reputatie en toekomst. (Project in samenwerking met het Klein Seminarie, Roeselare). 
2024: Haydn, het Al en ik - Uitgeverij Stockmans. Stoutens libretto bij de ‘Zeven laatste woorden’ van Joseph Haydn, met een uitgebreide inleiding over religie en spiritualiteit in zijn leven. (Project in samenwerking met l’Heure de Musique’). 

Bidden om Verboden Vruchten is een magistrale roman. Er is moed voor nodig om vandaag een roman te schrijven waarin het verlies en het opnieuw ontdekken van een geloof een van de hoofdthema’s vormt met daarbij de invloed van klassieke muziek op zowel zijn leven en zijn werk.

— Lucienne Stassaert —  

 

Bart is ook een erg graag gezien en gelezen auteur van talrijke, bijzondere, fantastisch-mooie dichtbundels en van uniek proza. Daarom werd hij vroeger ook al ‘De Bard van Klara’ genoemd. 

Hier ontdekt u de adembenemende website en wereld van Bart Stouten & kan u rechtstreeks met hem contact nemen!

***

***

VIOLONCELLO VOOR VREDE MET LUCIA SWARTS. BART STOUTEN interviewt GERARD BODIFEE over zijn nieuwste boek” op zondag 23 juni is een 14de cultureel event in het kader van EARLY MUSIC — LAST MINUTE dat vooral verbondenheid wil creëren rond Oude Muziek, en wat extra licht in deze wereld wil brengen…

PROGRAMMA OVERZICHT

Zondag 23 juni 2024
In Begijnhofkerk Sint Elisabeth,
Begijnhof (Brugge, BE)

16u30 VIOLONCELLO VOOR VREDE MET LUCIA SWARTS. BART STOUTEN interviewt GERARD BODIFEE over zijn nieuwste boek.

Op zondag 23 juni, in de BEGIJNHOFKERK te BRUGGE, werelderfgoed van de UNESCO, speelt de INTERNATIONAAL GERENOMMEERDE LUCIA SWARTS, in de sporen van PABLO CASALS & ROSTROPOVITCH: VIOLONCELLO VOOR VREDE. Het concert wordt opgenomen en naderhand uitgezonden door de NEDERLANDSE CONCERTZENDER.

LUCIA SWARTS, voormalig leerling van ANNER BIJLSMA, ‘EERSTE CELLIST’ van de wereldbekende NEDERLANDSE BACHVERENIGING, voert u op onweerstaanbare wijze mee in de ritmische, dansante en pure schoonheid van DRIE ICONISCHE CELLO SUITES van BACH. Deze worden telkens voorafgegaan door een meesterlijk RICERCAR van GABRIELLI (ca. 1651 — 1690), die als eerste polyfone solostukken voor cello componeerde.

JA, VREDE volgt uit het SAMENSPEL van VERSCHEIDENHEID en MEERSTEMMIGHEID! Lucia’s uitvoering van Bachs eerste Cello Suite voor ALL OF BACH telt inmiddels 3,3 MILJOEN VIEWS en 55 000 LIKES!

MAAR, MÉÉR NOG! Om 16u30 interviewt BART STOUTEN, gekend en erg geliefd van zijn tijd bij KLARA, gedurende een half uur, niemand minder dan GERARD BODIFEE over zijn PAS VERSCHENEN BOEK ‘OORLOG: HOELANG NOG’ (2024, Ertsberg). ONTHULLEND! Over de waanzin van oorlog, over hoe de roep naar vrede kan versterkt worden, en HOE U DAAR EEN ROL IN KAN SPELEN!

GERARD BODIFEE is een BEKEND en ERG GEWAARDEERD ASTROFYSICUS, FILOSOOF, ESSAYIST en COLUMNIST, AUTEUR van een twintigtal boeken over onderwerpen die aan wetenschap, filosofie en religie raken. Moge zijn boek en onze vredeswensen, het STARTSCHOT zijn voor VREDE!

!!! Wij vragen juist aan iedereen om a.u.b. tijdig te komen, de deuren gaan open om 16u, en het begint om 16u30, want het wordt opgenomen door de Nederlandse Concertzender.

18u15 MEET-AND-GREETS

Nadien volgt een MEET-AND-GREETS waarbij ook Gerard Bodifees nieuwste boeken te verkrijgen zijn, naast CD’s van Lucia Swarts en een selectief aanbod van Bart Stoutens bundels.

Vanaf 18u15 MEET-AND-EAT*

Wie dat wenst kan langer nagenieten tijdens de gezellige MEET-AND-EAT* in aanwezigheid van Gerard Bodifee & Bart Stouten in Restaurant De Koetse, Oude Burg 31 (op 800 m). Een restaurant, met heel verzorgde heerlijke klassieke gerechten in een sfeervol kader (pand van 1681), vlakbij het Simon Stevinplein te Brugge. Reserveer hiervoor a.u.b. ook tijdig vóór 17/06 met een mail aan earlymusic@passionbeyondbach.com

*Alle consumpties (drank of/en maaltijd) zijn voor eigen rekening.

We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen om dit concert « VIOLONCELLO VOOR VREDE MET LUCIA SWARTS. BART STOUTEN interviewt GERARD BODIFEE over zijn nieuwste boek » samen met u te delen en te be-LEVEN! We wensen dat het een startschot voor vrede wordt!
Reserveer zeker tijdig uw tickets (beperkt aantal plaatsen).

Hieronder vindt u het hartverwarmende en oorstrelende programma dat Lucia Swarts zal spelen. Als u nog verder naar beneden scrollt, kan u daar haar biografie lezen alsook die van Gerard Bodifee en Bart Stouten.

PROGRAMMA

VIOLONCELLO VOOR VREDE MET LUCIA SWARTS.

Cello van Johannes Cuypers, 1767.

Gabrielli (ca. 1651 — 1690)
Ricercar in g

J.S. Bach (1685 — 1750)
Suite in G, BWV 1007

Gabrielli
Ricercar in D

J.S. Bach
Suite in d, BWV 1008

Gabrielli
Ricercar in C

J.S. Bach
Suite in C, BWV 1009

Biografieën

BIOGRAFIE LUCIA SWARTS

Lucia Swarts begon haar studie cello op zevenjarige leeftijd en studeerde bij Anner Bijlsma en Lidewij Scheifes aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar ze in 1985 haar solodiploma behaalde.

In het jaar van haar eindexamen gaf ze haar debuutrecital in de Kleine Zaal van het Amsterdamse Concertgebouw, als prijswinnaar in de `New Vintage`-serie voor getalenteerde jonge musici.

Naast haar optredens als soliste heeft ze veel tijd en energie gestoken in het spelen van muziek uit alle periodes van de muziekgeschiedenis in een breed scala aan kamermuziekbezettingen, waarbij ze instrumenten gebruikt passend voor elke periode. Naast de moderne cello speelt ze ook piano, viola da Spalla, barokcello, cello piccolo en basse de Violon.

Vanaf 1983 speelde ze in het Schönberg Ensemble (later Asko/Schönberg) en werkte met componisten als György Ligety, Sofia Gubaidulina, György Kurtag, Reinbert de Leeuw, Oliver Knussen, John Adams, Steve Reich, Louis Andriessen, Martijn Padding en Mayke Nas.

Componist Mayke Nas (Componist des vaderlands 2016-2018) schreef een werk opgedragen aan haar. In juni 1996 was Lucia één van de solisten in het Asko/Schoenberg Ensemble in de Opera ‘A King Riding’ van Klaas de Vries .

Sinds 1983 is Lucia eerste celliste in het barokorkest van de Nederlandse Bachvereniging en speelt ze in het Residentie Bach Ensemble.

Ze werkte met barokspecialisten als Gustav Leonhardt, Frans Brüggen, Sigiswald Kuijken, René Jacobs, Peter Dijkstra, Jos van Veldhoven, Jos Vermunt en Ton Koopman.

Naast haar grote liefde voor oude muziek en hedendaagse muziek, waarvan de vele CD-opnames waarin ze meespeelt getuigen, vertolkt ze ook romantische muziek. In 1997 nam ze een CD op met Leo van Doeselaar (piano) met muziek van Saint-Saëns, Busoni, Moscheles en Gounod.

Ze is altijd op zoek naar nieuw repertoire (voor zichzelf en ook voor haar leerlingen), dat in het daglicht moet worden geplaatst.

Lucia heeft 7 solo CD’s uitgebracht.

Six Cello Sonatas van Vivaldi (CC 72051), Cello Sonatas van Boccherini (CC 72065), Italian Cello Concertos (CC 72021), Bach after Bach. Vol. 1, met Leo van Doeselaar (CC 72066), Italian Concertos & Sonatas (CC 72516), The Italian Origins of the Violoncello (7 Mountain Records) en Six Suites for Violoncello Solo van J.S. Bach (CC 72784).

Sinds 1988 is ze docente ‘moderne’ en historische cello aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag, waar ze samenwerkt met Elena Malinova. Elena is ook al vele jaren de correpetitor van haar cellostudenten.

Lucia is ook gastdocent aan het Conservatorio Superior de Salamanca en Sevilla (Spanje).

BIOGRAFIE GERARD BODIFEE

Geboren op 7 februari 1946 in Mortsel bij Antwerpen, geniet ik al vele jaren van het bestaan. Het gezin waarin ik opgroeide bood alle geborgenheid die een kind nodig heeft. Vanaf mijn tiende of elfde was ik gefascineerd door de sterren, en voelde ik een intense religieuze bewogenheid. Die zijn allebei gebleven, maar niet onveranderd.

Ik studeerde scheikunde en natuurkunde aan de universiteiten van Antwerpen, Gent en Brussel. In 1985 promoveerde ik tot doctor in de wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel op een proefschrift over dissipatieve structuren in galaxieën. Ik heb  gewerkt in de industrie, in het onderwijs, in wetenschappelijke instellingen en in de media. Op dit ogenblik ben ik zelfstandig auteur.

Mijn belangstelling gaat vooral uit naar de fundamentele problemen van de natuurkunde en naar de filosofische vragen die het leven oproept. Ik heb een grote bewondering voor het verschijnsel mens, volgens elke maatstaf de meest fascinerende levensvorm op aarde en wellicht tot ver daarbuiten. In de mens ontwaken de bewustzijnsvormen van rationaliteit en religiositeit, waardoor hij de richting bepaalt van de evolutie van het leven op onze planeet.

In 1999 richtte ik het Huis voor Filosofie op, samen met Lucette Verboven. In het kader van dit Huis voor Filosofie geef ik cursussen, lezingen en studiedagen in binnen- en buitenland. Ik publiceerde een twintigtal boeken over onderwerpen op het domein waar wetenschap, filosofie en religie elkaar raken.

Ik ben gehuwd (sinds 1999) met Lucette Verboven, de grootste schat van mijn leven.

Waarom?

Waarom ik platonist ben

Plato beschrijft de wereld als een onvolkomen verschijningsvorm van een volkomen werkelijkheid. De wereld is eerder een ‘worden’ dan een ‘zijn’. In zoverre zij tot ‘zijn’ kwam, dat wil zeggen in zoverre zij bestaat, is de wereld goed, maar haar onvolkomenheden en vergankelijkheid verraden haar onvoltooide staat. De menselijke geest dient zich op de onvergankelijke, volmaakte wereld van het ‘zijn’ te richten. Bij deze visie sluit ik me aan. Plato’s filosofie geeft een verantwoording (eerder dan een verklaring) voor het bestaan, en zij biedt het een perspectief dat voorbij de begrenzingen van het eigen persoonlijke leven reikt.

Waarom ik een democraat ben

De menselijke persoon is, in beginsel, soeverein. Hij is in staat te beslissen, initiatieven te nemen en de verantwoordelijkheid voor de eigen handelingen te dragen, althans tot op zekere hoogte. Dat is zijn natuur en zijn waardigheid. Wetten leggen beperkingen op aan deze intrinsiek juiste werkelijkheid, maar wetten zijn noodzakelijk om het samenleven van meerdere personen te ordenen. In een democratie wordt geen illegaliteit geduld, maar verder wel elke vorm van vrijheid en verschil van mening. Op die manier kan elke burger essentieel zichzelf blijven. Zo beantwoordt de democratie het best aan de wezenlijke natuur van de mens. Ik ben me er wel van bewust dat een democratie slechts mogelijk is in een samenleving waarvan de burger goed geïnformeerd en opgeleid is. Aan de media en het onderwijs worden daarom hoge eisen gesteld. Ik deel de opvatting van de velen die vinden dat er in dat verband binnen het Europa van vandaag redenen zijn om zich zorgen te maken.

Waarom ik conservatief ben

Alles hangt af van de betekenis van de woorden. Als ‘conservatief’ behoudsgezindheid betekent, meer bepaald voor wat betreft culturele en morele waarden, beschouw ik mezelf als zodanig. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de West-Europese samenleving in een stroom van progressiviteit terechtgekomen waardoor waardevolle tradities en diepgewortelde levensopvattingen in de verdrukking kwamen en vaak zelfs niet meer getolereerd worden. Op dit ogenblik is daarom nood aan een zekere behoudsgezindheid. De tijd voor een conservatieve reflex lijkt me aangebroken. Later kunnen we dan wellicht weer wat meer progressief zijn.

Waarom ik een pacifist ben

Oorlog is een grootschalig, georganiseerd geweld. Het uitvechten van conflicten op deze manier verwoest niet alleen mensenlevens, maar de menselijkheid zelf. Het mens-zijn is gebaseerd op het vermogen de dierlijke natuur te overstijgen door een gedrag aan te nemen dat zich eerder laat leiden door ethische idealen dan door de biologische instincten. In de dierlijke natuur (waarin de menselijke natuur haar oorsprong heeft) zetten natuurlijke instincten aan tot agressie en verovering van macht en bezit. In een humaan leven worden deze oude krachten vervangen door een streven naar wederzijdse redelijkheid en de bekommernis om het welzijn van iedereen. Waar dat doel gerealizeerd wordt, ontwikkelt zich een leven gebaseerd op mededogen, solidariteit en mildheid. Oorlog is een gruwel uit een bestiaal verleden.

Waarom ik optimistisch ben

Wat bestaat, is goed. Het kwaad is de ervaring van wat ontbreekt aan het bestaan. Dat is mijn filosofische (in wezen religieuze) overtuiging en die bepaalt mijn visie op de werkelijkheid. Het goede verricht noodzakelijk het goede (zoniet zou het niet goed zijn) en het behoort dus tot de natuurlijke dynamiek van het goede om zich te vermeerderen. Dat betekent dat het ‘zijn’ zich van nature uitbreidt. De wereld groeit en ontwikkelt zich. Het kwade is per definitie datgene wat ongewenst is, en daardoor roept het vanuit zijn eigen aard de tegenkrachten op die het trachten weg te nemen. Een stelselmatige vermindering van het kwaad en vermeerdering van het goede bepalen zo onvermijdelijk de ontwikkeling van de wereld. Het goede vermeerdert zich uit zichzelf, het kwade bewerkt zijn eigen vermindering.

Waarom ik een christen ben

Geboren uit christelijke ouders en opgegroeid in een christelijke cultuur voel ik mij erfgenaam van een groot goed. Ik neem de erfenis in dankbaarheid aan. Het christendom vertegenwoordigt niet alleen een schat aan kunst, filosofie en literatuur, het brengt vooral ook de religieuze gedachte tot uitdrukking van de nauwe band die bestaat tussen God en mens. De mens is beeld van God, en God is mens geworden. Dat is de kern van het christelijk geloof. God is het totale ‘zijn’. De christen leeft in een vertrouwen op God, hetgeen betekent dat hij zijn vertrouwen aan het bestaan zelf schenkt. Het beeld dat de christen zich van God vormt is dat van een persoon, een allesomvattend, eeuwig ‘ik’. Deze persoon toont zich in de gedaante van Christus, de volkomen goede mens. Naar deze goedheid verlangt de christen.

Waarom ik muziekliefhebber ben

Muziek spreekt aan op drie manieren: esthetisch, gevoelsmatig en intellectueel. Muziek is mooi (of niet mooi) en is daardoor een bron van intens (maar niet verzekerd) esthetisch genot. De gevoelsmatige impact die muziek kan hebben is, wat mij betreft, sterker dan die van elke andere kunstvorm. Muziek beroert de diepste lagen van het gemoed, alsof zij iets herkenbaar maakt van wat mensen ten diepst met elkaar verbindt. Het intellectueel plezier dat muziek verschaft, bestaat sinds Pythagoras ontdekte dat muziek pure mathematica is. Vreemd hoe getallen zo levend worden als ze via het gehoor binnendringen. Muziek ontroert me en verbaast me.

Waarom ik astrofysicus ben

Wetenschap is een vorm van zorgvuldig kijken naar de wereld waarin we ons bevinden. Met de zintuigen observeren we de verschijnselen, met het verstand interpreteren we wat we zien. Het resultaat is een fascinerend beeld van de werkelijkheid, waarin waarheid en schoonheid samengaan. De astrofysica bestudeert de sterren en sterrenstelsels en slaagt erin om deze te beschrijven en (tot op zekere hoogte) te verklaren op basis van enkele fundamentele wetten waaraan de hele natuur gehoorzaamt. Niets bevredigt de menselijke geest zo intens, als het besef dat hij in staat is te begrijpen wat hij waarneemt.

Bezoek de website van Gerard Bodifée

BIOGRAFIE BART STOUTEN

Bart Stouten is dichter. Hij was jarenlang presentator bij KLARA, waar hij tot eind september 2021 met veel succes dagelijks het programma Klassiek Leeft presenteerde. 

Stouten, gouden regeringsmedaille aan het Koninklijk Atheneum Sint-Truiden, winnaar van de opstelwedstrijd 1974 van de Alliance Française, was in de jaren tachtig werkzaam als copywriter en bij de Universiteit Antwerpen.

De dynamiek van radio als kunstmedium daagde hem o.a. bij het beluisteren van de heruitzending, op de langegolf, van de oorspronkelijke hoorspelen van Samuel Beckett n.a.v. diens 80e verjaardag in 1986. In 1990, toen hij bij Radio1 werd aangesteld als producent bij de dienst Hoorspelen van de VRT, heeft hij die Beckett-juweeltjes integraal vertaald en gerealiseerd in een Nederlandstalige versie, samen met regisseur Martine Ketelbuters. Later leidde hij ook andere hoorspelreeksen voor de Vlaamse radio met exclusief werk van o.a. Tom Stoppard, Harold Pinter en Peter Handke.

Voor Zegge en Schrijve, het literair magazine van Radio3, verzorgde Stouten in het midden van de jaren negentig poëtische sfeerbeelden met interview en discursieve introductie. Drie jaar lang presenteerde hij het dagelijkse Pak van Sjaalman (1998-2000) waarin hij samen met Gudrun de Geyter en Johan Van Cauwenberge inzoomde op aspecten van hedendaagse literatuur en filosofie. 

Bij Klara werkte hij mee aan het literair magazine Volgeboekt en presenteerde meer dan tien jaar lang het spitsprogramma De Tuin van Eden (een poëtische mix van klassiek, jazz, wereld- en filmmuziek). Nadien was er Stouten op Zondag (2010-2013) en het lunchprogramma Bellevue (2011-2013).

Van 2013 tot aan zijn pensioen in 2021 presenteerde Bart Stouten elke weekdag bij Klara het klassieke muziekprogramma Klassiek Leeft

Op 2 oktober 2021 blikte hij terug op zijn carrière bij Katelijne Boon in het programma De Liefhebber.

Op 19 december 2021 was hij in gesprek over zijn carrière en leven bij Friedl Lesage in Touché op Radio1.  

Op vraag van Klara was hij, tijdens zijn pensioen, vanaf 9 oktober 2021 tot 24 juni 2022 wekelijks op vrijdagavond, presentator van een one-off reeks die de terugkeer markeerde van De Tuin van Eden. 

Als dichter heeft hij zijn stijl langzaam laten rijpen in wat hij zijn ‘goudmijn van dertig gekartonneerde Griekse schriftjes’ noemt, literaire dagboekaantekeningen die hij dagelijks maakte (sedert het overlijden van zijn ouders en tweelingszus in een tragisch ongeval midden in zijn puberteit) zonder te weten welke definitieve vorm ze later zouden krijgen. 

Bart Stouten is een groot liefhebber en kenner van muziek en voelt zich aangetrokken door auteurs en dichters die zelf iets doen met de muziek in hun werk (Beckett, Proust, Celati, Barthes, Eliot, Powell, Bernlef, Cendrars, Hellman, Waugh, Maeterlinck, Musil, Pasolini, Yeats, Mishima, Cocteau). 

Na een aantal ‘obscure’ uitgaven waaraan hij ‘warme herinneringen’ bewaart, hoewel hij er zich nu niet langer in thuisvoelt, publiceerde hij tot hiertoe twaalf ‘officiële’ bundels en een negental romans en proza-teksten.

Stoutens poëzie is een zoektocht naar vrijheid, ver weg van de ‘makkelijke expressie’. Hij vertrouwt erop dat de woorden zélf naar hem toekomen, zegt hij, en daarom kan hij hen ook beminnen. Hoewel hij vanuit een streng disciplinegevoel schrijft, laat hij zich niet de ijzers aanbinden door voorschriften inzake vorm en genre. De rake toon is alles, voor Stouten. En daar blijft hij koortsachtig naar op zoek.

Op zondag 7 november 2021 kreeg Bart Stouten in Roeselare de Zilveren Rodenbachpen uitgereikt. Deze pen is een onderscheiding van de Stad Roeselare waarmee men voorname dichters wil eren en uitnodigen om een rol op te nemen in de samenleving om de poëzie in het hart van de mensen te brengen.

Bezoek de website van Bart Stouten

TICKETS

Een inspirerend radiospotje waarin je reeds een glimp opvangt van “VIOLONCELLO VOOR VREDE MET LUCIA SWARTS. BART STOUTEN interviewt GERARD BODIFEE over zijn nieuwste boek”. Het is tot zondag 23 juni ook te horen op alle radiozenders van de VBRO.

KAARTEN

€25 CONCERT in VVK (€30 aan de Kassa op 23 juni)

€32 STEUNKAART CONCERT (plaats vooraan op naam)

KAARTVERKOOP CONCERT

 • In & Uit [Concertgebouw]*
  —’t Zand 34, 8000 Brugge 
  www.ticketsbrugge.be
  —Tel.** 078 15 20 20

 • Boekhandel Raaklijn — Kuipersstraat 1, 8000 Brugge
 • Per overschrijving naar Passion Beyond Bach
  — BE90 0018 6264 5732
  — met vermelding van: event + na(a)m(en) + aantal (steun)kaart(en) 

*Open van Ma tot Za van 10 tot 13u, en van 14u tot 17u, Zo van 10u tot 14u.  

**Telefonisch enkel bereikbaar van Ma tot Vrij van 14u tot 17u. 

PROGRAMMA OVERZICHT

Zo 23 juni 2024
Begijnhofkerk Sint Elisabeth
Begijnhof (8000 Brugge, BE)

16u30 VIOLONCELLO VOOR VREDE MET LUCIA SWARTS. BART STOUTEN interviewt GERARD BODIFEE over zijn nieuwste boek.

INTERNATIONAAL GERENOMMEERD, ‘eerste cellist’ NEDERLANDSE BACHVERENIGING, gekend van ALL OF BACH/ in de sporen van PABLO CASALS & ROSTROPOVITCH: 3 CELLO SUITES van BACH & 3 RICERCARS van GABRIELLI/ wordt opgenomen door NEDERLANDSE CONCERTZENDER/ INTERVIEW door BART STOUTEN, gekend van KLARA, met GERARD BODIFEE, gewaardeerd ASTROFYSICUS, FILOSOOF & AUTEUR, over zijn NIEUWSTE BOEK ‘OORLOG: HOELANG NOG’/ STARTSCHOT voor VREDE!

!!! Wij vragen juist aan iedereen om a.u.b. tijdig te komen, de deuren gaan open om 16u, en het begint om 16u30, want het wordt opgenomen door de Nederlandse Concertzender.

Vanaf 18u15 MEET-AND-EAT*

Voor wie dat wenst, volgt vanaf 18u15 een gezellige MEET-AND-EAT* in aanwezigheid van Gerard Bodifee èn Bart Stouten, in Restaurant De Koetse, Oude Burg 31 (op 800m). Reserveer tijdig vóór 17/06 per mail naar earlymusic@passionbeyondbach.com

*Alle consumpties (drank of/en maaltijd) zijn voor eigen rekening.

VOOR ALLE INFO

Ook voor reservaties voor de Meet-and-eat* in Restaurant De Koetse (zeker reserveren voor 17/06 a.u.b.)
earlymusic@passionbeyondbach.com

De Begijnhofkerk Sint Elisabeth bevindt zich op 700 m van het Station van Brugge. Ze is ook goed toegankelijk voor mensen die moeilijker te been zijn. Het is mogelijk om iemand voor de ingang te laten uitstappen. Onder ‘PRAKTISCH’ leest u meer.

PRAKTISCH

WAAR

Om 16u30: 

Begijnhofkerk Sint Elisabeth 
Begijnhof 
8000 Brugge 

Vanaf 18u15 (reservatie per mail vereist naar earlymusic@passionbeyondbach.com):

Restaurant De Koetse
(op 800m van de Begijnhofkerk, 10 minuutjes te voet)
Oude Burg 31
8000 Brugge
website Restaurant De Koetse

BEREIKBAARHEID

De Kerk is ook goed toegankelijk voor mensen die moeilijker te been zijn, met brede toegangsdeuren.

Je neemt best de ingang die het dichtst bij het Minnewater ligt om het steile brugje te vermijden. Je zal even moeten oversteken over bolle kasseien, maar de volledige binnencirkel van het Begijnhof bestaat uit vlakke en goed berijdbare kasseien.

MET DE AUTO 

De Begijnhofkerk is niet direct bereikbaar met de wagen, maar het is mogelijk om eventueel iemand tot daar te voeren en te laten uitstappen.  
Op enkele honderd meter afstand kan er makkelijk geparkeerd worden:  

 • In de Professor Dokter J. Sebrechtstraat kan men betalend parkeren 
 • Publieke Parking Katelijne, in de Katelijne straat 
 • Publieke Parking Oud Sint-Jan 
 • Naast het station van Brugge kan heel voordelig geparkeerd worden (Kaartje onderaan bijgevoegd) 

MET HET OPENBAAR VERVOER   

Het Begijnhof ligt vlakbij het Station van Brugge, op 5 minuutjes loopafstand van de Begijnhofkerk.  

CONTACT

VOOR ALLE INFO 

(ook voor reservaties voor de Meet-and-eat* op 23 juni vanaf 18u15 bij Restaurant De Koetse a.u.b. tijdig reserveren, zeker vóór 17/06) earlymusic@passionbeyondbach.com 

 EARLY MUSIC — LAST MINUTE 
wil uitwisseling & verbondenheid creëren met een hart voor Oude Muziek, voor historisch erfgoed, voor elkaar, maar ook voor het milieu en zeker voor U! 

ORGANISATIE MET DANK AAN

Organisatie: PASSION BEYOND BACH
+32 (0) 475 84 00 84
earlymusic@passionbeyondbach.com
www.passionbeyondbach.com
BE 0724. 987. 502

TERUGBLIK

Een uniek interview...

Van niemand minder dan BART STOUTEN, gekend en erg geliefd van zijn tijd bij KLARA, met GERARD BODIFEE over zijn PAS VERSCHENEN BOEK ‘OORLOG: HOELANG NOG’ (2024, Ertsberg). ONTHULLEND!

GERARD BODIFEE is bekend en erg gewaardeerd als ASTROFYSICUS, FILOSOOF & AUTEUR van reeds meer dan 20 boeken.

Live opgenomen, voorafgaand aan het concert ‘VIOLONCELLO VOOR VREDE DOOR LUCIA SWARTS’ op 23 juni om 16u30 in de Begijnhofkerk Sint Elisabeth te Brugge, in het kader van ‘Early Music — Last Minute’.

Met de grootste dank aan Bart Stouten en Gerard Bodifee.

Met de grootste dank aan Leo A. De Bock voor deze audio-opname.

Beluister het interview: